HIoFK HISTORIA

Idrottsplats

När HIoFK:s fotboll tvingades lämna sin idrottsplats ”Flygfältet” och hittat en nytt område för sin verksamhet på nuvarande område gjordes en ambitiös plan för hela föreningen. 

Under några år i slutet av 50-talet och början på 60-talet fanns en ishockeyplan. Tennisplanerna blev 2 grus- och sedan 2 asfaltbanor fram till slutet 70-talet. Några friidrottsbanor var aldrig aktuella att anlägga. En mindre bra grusplan blev en omedelbar åtgärd 58/59 – (nuvarande A-Plan. Gräs tillkom där i mitten av 80-talet). Gräsplanen (B-plan) blev spelklar hösten 1965 – allt invigdes 1967.

Under tiden från 1980 fram till invigningen 1987 (till stora delar nuvarande utseende) leddes arbetet av ”de fyras gäng” Allan Signal, Gillis Pettersson, Hans Grundberg och Kalle Nilsson med hjälp av kansli, vaktmästeri och naturligtvis frivilliga, kommun och ortens företag. I alla händelser beundransvärda insatser och avgörande för föreningens framtid. Nästa stora projekt var uppförande av Cafetererian. I den gruppen fanns förutom kansli, vaktmästeri, framför allt bröderna Olle och Roger Öberg, Kent Sellgren och Seth Olsson samt kommun och ortens företag.

Cafeterian Bussbyhörnan (är det fullständiga namnet). Kort bakgrund:

HIoFK hade ansökt och fått en Björnakoja (16,5×7,2m) av kommunen. Den var då placerad vid Arnäs Folkskola. Avsikten från föreningen var att använda byggnaden till en cafeteria på Bussbyvallen. Villkoren var att HIoFK skulle ansvara för alla kostnader i samband med flytt och ombyggnad.

-Sommaren 1995 skedde lyft och transport till Bussbyvallen. Där var markarbeten redan iordningsställda och byggnaden placerades på plats.

-Under kommande år pågick färdigställande till nuvarande cafeteria och den kunde tas i bruk i september 1996.

-Projektet kunde genomföras också med stort stöd från företag i Örnsköldsviksområdet och medlemmars arbete.

Arbetet med utveckling, underhållande och skapande av en stimulerande/ändamålsenlig anläggning med planer och utrymmen har fortskridit.

2024 föreningen har erhållit en plastgräsplan från Skyttis och har för avsikt att under året påbörja/skapa en yta för 9-mannafotboll. Det krävs dock en projektinsats med markarbeten – där kostnaderna kommer att ligga runt 2 Mkr!! En utmaning, men också en rejäl investering i framtidens verksamhet…..