HIoFK HISTORIA

1932-1959

1960-1979

1980-1994

1995-2009

2010-idag

Texten kommer i huvudsak att beskriva fotbollsverksamheten i klubben. Du som vill veta mer om Hägglunds-företagens koppling till HIoFK (tom 2016) kan lyssna på Olov Östbergs radioprogram i www.radioovik.se som där kan hittas under rubriken Industripratarna. Speciella arrangemang och händelser under åren kommer att presenteras under andra rubriker på hemsidan.