HIoFK HISTORIA

Texten kommer i huvudsak att beskriva fotbollsverksamheten i klubben. Du som vill veta mer om Hägglunds-företagens koppling till HIoFK (tom 2016) kan lyssna på Olov Östbergs radioprogram i www.radioovik.se som där kan hittas under rubriken Industripratarna. Speciella arrangemang och händelser under åren kommer att presenteras under andra rubriker på hemsidan.